APARATURA W ZAKŁADZIE III

 

laboratorium mikroprzepływów: pokój 125, dr Piotr Garstecki, tel. 3102

-- pompy strzykawkowe (5 szt)

-- stereoskop Nikon

-- mikroskop Nikon e200

-- kamera CCD analog

-- szybka kamera (do 109 tys klatek na sekunde)

-- system zasilania cisnieniem (trzy kanaly, 0-5atm)

 

laboratorium mikrofabrykacji: pokój 146, 134, dr Piotr Garstecki, dr Adam Samborski, dr Krzysztof Grzybowski

-- aligner (szesc stopni swobody)

-- naswietlarka UV (400W, wiązka równoległa 12cm x 12cm)

-- spincoater

-- piece / suszarki

-- dygestorium, stanowisko do wywoływania utwardzonych wzorców

-- komora plasmy tlenowej

-- waga

-obrabiarka precyzyjna (ploter frezujacy dokl do 50 mikrometrow)

 

Zestaw do badania monowarstw na wodzie i rtęci – Waga Langmuira z elektrodą Kelvina, pokój 147, dr Andrzej Żywociński, tel. 3247

 

Aparatura do badania statycznego rozpraszania światła laserowego na cieńkich filmach, pokój 132, dr Stefan Wieczorek tel. 3244, 3241

 

Aparatura do dynamicznego rozpraszania światła laserowego, laser moc sumaryczna 7 W, dł fali 514 nm, 488 nm, detektor, korelator i goniometr firmy Brookhaven  pokój 132, dr Stefan Wieczorek tel. 3244, 3241

 

Zestaw do wizualnej obserwacji przejść fazowych w ciekłych kryształach:

- mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse E400

- stolik grzewczy Linkam THSM 600, zakres temperatury -180 do 600 °C

pokój 148, dr Stefan Wieczorek tel. 3244

 

Zestaw do pomiaru gęstości densymetrem Paara, + wiskozymetr, pokój 142, dr Andrzej Żywociński tel. 3247, dr Stefan Wieczorek tel. 3244

 

Układ do elektroforezy żelowej i kapilarnej, pokój 142, dr Anna Bielejewska (współpraca z Zakładem II) tel. 3329, 3415

 

Mikroskop konfokalny, pokój 135, Tomasz Kalwarczyk

 

Mikroskop fluoroscencyjny, pokój 135, Tomasz Kalwarczyk

 

Laboratorium do syntezy organicznej, synteza nanocząstek (metaliczne) złoto, srebro, (półprzewodnikowe)kadm/selen, pokój 146, dr Maciej Paszewski tel 3132