Recenzje Prof. Bartosz Grzybowski - Northwestern University, USA
Prof. Jacek Klinowski - University of Cambridge, UK; Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. Bogumił Jeziorski - Uniwersytet Warszawski, Polska
Prof. Lucjan Piela - Uniwersytet Warszawski, Polska
Prof. Stefan Sokołowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
Prof. Piotr Pierański - Politechnika Poznańska, Polska