Dr hab. Anna Ochab-Marcinek

Kierownik Zespołu Chemii Biofizycznej
(stara, ale wciąż aktualna wersja strony Grupy)

Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Google Scholar - ORCID - ResearcherID - Publons


Kontakt

e-mail: ochab@ichf.edu.pl
tel: +48 22 343 3399
fax: +48 22 343 3333, +48 22 632 5276
pokój: 201

Adres pocztowy:
Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa


Zainteresowania naukowe
 • Modelowanie ewolucji biologicznej
 • Stochastyczna ekspresja genów
 • Dyfuzja w zatłoczonym środowisku


Zespół doradczy ds. COVID-19 przy Prezesie PAN

Od 30 czerwca 2020 jestem członkinią interdyscyplinarnego zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Naszym zadaniem jest monitorowanie przebiegu epidemii w Polsce, analizowanie możliwych scenariuszy i formułowanie zaleceń. Nawiązujemy też współpracę z podobnymi grupami w innych krajach w celu wymiany doświadczeń.Publikacje
 1. J. Jędrak, A. Ochab-Marcinek, Contributions to the 'noise floor' in gene expression in a population of dividing cells, Scientific Reports, 10, 13533 (2020)
 2. J. Jędrak, M. Kwiatkowski, A. Ochab-Marcinek Exactly solvable model of gene expression in proliferating bacterial cell population with stochastic protein bursts and protein partitioning, Phys. Rev. E, 99 (2019) 042416 [arxiv preprint]
 3. Hill kinetics as a noise filter: The role of transcription factor autoregulation in gene cascades, Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 22580-22591
 4. G. Angulo, J. Jedrak, A. Ochab-Marcinek, P. Pasitsuparoad, C. Radzewicz, P. Wnuk, A. Rosspeintner, How good is the generalized Langevin equation to describe the dynamics of photo-induced electron transfer in fluid solution? , J. Chem. Phys. 146 (2017) 244505 [arxiv preprint]
 5. J. Jędrak, A. Ochab-Marcinek, Influence of gene copy number on self-regulated gene expression, J. Theor. Biol., 408 (2016) 222 [arxiv preprint]
 6. J. Jędrak, A. Ochab-Marcinek, Time-dependent solutions for a stochastic model of gene expression with molecule production in the form of a compound Poisson process, Phys. Rev. E 94 (3) (2016) 032401 [arxiv preprint]
 7. T. Kalwarczyk, K. Sozanski, A. Ochab-Marcinek, J. Szymanski, M. Tabaka, S. Hou, R. Holyst, Motion of nanoprobes in complex liquids within the framework of the length-scale dependent viscosity model, 2015, Advances in Colloid and Interface Science, 2015, 223, 55-63.
 8. A. Ochab-Marcinek, M. Tabaka, Transcriptional leakage versus noise: A simple mechanism of conversion between binary and graded response in autoregulated genes, Phys. Rev. E, 2015, 91(1), 012704 [arxiv preprint]
 9. K. Sozanski, A. Wisniewska, T. Piasecki, K. Waszczuk, A. Ochab-Marcinek, T. Gotszalk,R. Holyst, Depletion Layer in Polymer Solutions at an Interface Oscillating at the Subnano-to Submicrometer Scale, Soft Matter 2014, 10, 7762-7768
  [ free accepted manuscript - please note that according to the RSC license, this pdf copy may not be further made available or distributed]
 10. T.K.Piskorz, A. Ochab-Marcinek, A Universal Model of Restricted Diffusion for Fluorescence Correlation Spectroscopy, J. Phys. Chem. B, 2014, 118 (18), 4906–4912
 11. A. Lewandrowska, A. Majcher, A. Ochab-Marcinek, M. Tabaka, R. Hołyst, Taylor Dispersion Analysis in Coiled Capillaries at High Flow Rates, Anal. Chem., 2013, 85 (8), 4051–4056
 12. A. Ochab-Marcinek, S.A. Wieczorek, N. Ziębacz, R. Hołyst, The effect of depletion layer on diffusion of nanoparticles in solutions of flexible and polydisperse polymers , Soft Matter 2012, 8, 11173-11179
  [please note that according to the RSC license, this pdf copy may not be further made available or distributed]
 13. A. Ochab-Marcinek, R. Hołyst, Scale-dependent diffusion of spheres in solutions of flexible and rigid polymers: mean square displacement and autocorrelation function for FCS and DLS measurements , Soft Matter 2011, 7, 7366-7374
  [please note that according to the RSC license, this pdf copy may not be further made available or distributed]
 14. A. Ochab-Marcinek, M. Tabaka, Bimodal gene expression in noncooperative regulatory systems , PNAS 107(51) (2010) 22096-22101
 15. A. Ochab-Marcinek, Extrinsic noise passing through a Michaelis-Menten reaction: A universal response of a genetic switch, J. Theor. Biol. 263(4) (2010) 510-520 [arxiv preprint]
 16. A. Ochab-Marcinek, E. Gudowska-Nowak, E. Nasonova, S. Ritter, Modelling radiation-induced cell cycle delays, Rad. Env. Biophys. 48(4) (2009) 361 [arxiv preprint, the original publication is available at www.springerlink.com]
 17. A. Ochab-Marcinek, G. Schmid, I. Goychuk, P. Hanggi, Noise-assisted spike propagation in myelinated neurons, Phys. Rev. E 79, 011904 (2009) [arxiv preprint]
 18. A. Fiasconaro, A. Ochab-Marcinek, B. Spagnolo, E. Gudowska-Nowak, Monitoring noise-resonant effects in cancer growth influenced by external fluctuations and periodic treatment, Eur. Phys. J. B 65, 435-442 (2008) [arxiv preprint]
 19. Anna Ochab-Marcinek, Predicting the asymmetric response of a genetic switch to noise, J. Theor. Biol. 254 (2008) 37-44 [arxiv preprint]
 20. B. Spagnolo, A.A. Dubkov, A.L. Pankratov, E.V. Pankratova, A. Fiasconaro, A. Ochab-Marcinek Lifetime of Metastable States and Suppression of Noise in Interdisciplinary Physical Models. Acta Physica Polonica B 38(5) 2007, 1925.
 21. Anna Ochab-Marcinek, Alessandro Fiasconaro, Ewa Gudowska-Nowak, Bernardo Spagnolo, Coexistence of resonant activation and noise-enhanced stability in a model of tumor-host interaction: Statistics of extinction times. Acta Physica Polonica B 37(5) 2006, 1651.
 22. Alessandro Fiasconaro, Bernardo Spagnolo, Anna Ochab-Marcinek, Ewa Gudowska- Nowak, Co-occurrence of resonant activation and noise-enhanced stability in a model of cancer growth in the presence of immune response. Physical Review E 74, 041904 (2006)
  [arxiv preprint]
 23. Anna Ochab-Marcinek: Transient pattern formation in a stochastic model of cancer growth, Fluctuation and Noise Letters 5(2) (2005) L331
  [arxiv preprint]
 24. Anna Ochab-Marcinek: Pattern formation in a stochastic model of cancer growth , Acta Physica Polonica B 36(6) (2005) 1963
  [arxiv preprint]
 25. Anna Ochab-Marcinek, Ewa Gudowska-Nowak: Population growth and control in stochastic models of cancer development, Physica A, 343 (2004) 557-572
  [arxiv preprint]

GitHub

Patenty
 • A. Lewandrowska, A. Majcher, M. Tabaka, A. Ochab-Marcinek, R. Hołyst Sposób wyznaczania współczynnika dyfuzji D substancji chemicznej w buforze TRIS (Method for determining chemical diffusion coefficients in the rolled capillary at high flow speed) patent nr 220250 (Urząd Patentowy RP), zgłoszenie 10.8.2012, patent przyznany 4.12.2014

Popularyzacja

Anna Ochab-Marcinek, Porządek z przypadku, Academia, magazyn Polskiej Akademii Nauk, 4/11(28)
Wywiad radiowy: Wieczor Odkrywcow, Polskie Radio 1, 9.7.2011
Wywiad radiowy: Radiowa Akademia Nauk, Radio TOK FM, 2.3.2011


Teksty popularno-naukowe dla Tygodnika Powszechnego:
Blogi popularno-naukowe


Więcej informacji w dziale cv.