Moje projekty www


Moja grafika

Zdjęcia

Coś dziwnego


SONDA: kultowy program telewizyjny 1977-1989

Najlepszy program popularno-naukowy.

(...To dzięki dwóm panom z Sondy zostałam fizykiem.)
Białoruś - nasz zapomniany sąsiad

Mój projekt internetowy "Odkryjmy Białoruś!" to subiektywny dziennik odkrywania białoruskiej kultury, historii i teraźniejszości.

Hic sunt leones... Nasz wschodni sąsiad to dla większości Polaków wciąż ziemia nieznana. Wielu z uważa Białoruś po prostu za nieciekawy obszar po prawej stronie mapy.

Tylko niewielu zdaje sobie sprawę, że z historycznego, kulturalnego i językowego punktu widzenia Białorusini to naród prawdopodobnie najbliższy Polakom. Dzieliliśmy kilkaset lat wspólnej historii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Będąc młodym fizykiem: nonsensy z nauki polskiej i zagranicznej

Kolekcja nonsensów to wspólny projekt mój i grupy kolegów-fizyków. Zbieramy najciekawsze pseudo-naukowe idee i osobowości, na które można natrafić w internecie.